KATALOG

Higiena sportowca

Zadaniem higieny osobistej jest utrzymywanie a nawet wzmacnianie zdrowia człowieka.W praktyce dąży do usuwania z otoczenia czynników ujemnych, a wprowadzania dodatnich, w celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia jednostce i społeczeństwu najlepszych warunków rozwoju psychicznego i fizycznego

1
repliki zegarków rolex replika zegarki repliki